Kontakta våra säljare

Peter Lundgren | peter.lundgren@intergate.se | 070 865 47 74
Martin Persson | martin.persson@intergate.se | 070 215 12 50

Fakturor

Leverantörsfakturor skickas till faktura@intergate.se i PDF-format. Intergate omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Även frågor om kundfakturor skickas till denna mejladress.

Beställning reservdelar

Mejla order@intergate.se så kontaktar vi er.

Beställning av service/felavhjälpande

Klicka här för att komma till vårt beställningsformulär.

Övriga frågor

Mejla info@intergate.se eller fyll i formuläret. För att dina uppgifter ska skickas måste obligatoriska (*) uppgifter vara ifyllda.

Intergate AB
Verkmästarevägen 7
444 32 Stenungsund

Org. nr: 556507-6402
VAT. nr: SE556507640201
Bankgiro: 5943-7111

  Jag är intresserad av:

  Om hantering av personuppgifter

  Genom att du kontaktar Intergate via hemsidan skickas e-post till oss. Inga uppgifter sparas förrän vi ingår ett avtal.

  Därefter sparas endast sådana uppgifter i vårt register som gör att vi kan få kontakt med ditt företag för att fullfölja vårt avtal, d.v.s. kontaktuppgifter (namn, företag, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress) och eventuella data om utrustningen (modell, typ, tillval, programvara, eventuell avtalsinformation).

  Informationen sparas tills dess att du ber oss ta bort den. Du har rätt att begära utdrag om vilken information Intergate har sparad om dig och du kan när du vill begära vi tar bort den information vi har sparad. Har du utrustning som Intergate levererat kan en sådan begäran innebära att vi inte med säkerhet kan tillgodose behovet av service och reservdelar i det aktuella fallet.

  Informationen lagras i vårt kundregister och inga uppgifter delas med tredje part, om du inte själv uttryckligen begär detta. Uppgifterna är skyddade och får endast hanteras av anställda på Intergate.
  Vi uppdaterar vårt kundregister löpande och kontrollerar de uppgifter vi har. Vi är därför tacksamma om du meddelar eventuella ändringar. Vi kan komma att kontakta dig för att verifiera att dina uppgifter stämmer. Felaktiga eller uppgifter som inte går att verifiera tas bort.

  Har du frågor om dina uppgifter, kontakta oss på telefon 010 206 77 33. Personuppgiftsansvarig är Intergate AB, org nr. 556507-6402.

  Vill du veta mer om vår integritetspolicy så klicka här.