1 st SL930-1200 samt
fasta partier

För att bättre kunna ta emot och samtala enskilt med sina kunder skapade man trivsamma ytor med hjälp av en entrégrind SL930, ett antal fasta glaspartier och matchande mattor.

Enkelt, elegant och trivsamt.

LansF2