Vi använder allt oftare lasersensorer i olika sammanhang, till exempel för att förhindra att en trafikbom går ned medan en cyklist passerar, eller för att öppna en speedgate innan den som ska passera kommer in i grindens egen detekteringszon. Sensorerna har lång räckvidd och är mindre känsliga för ljus, dammpartiklar och annat som ofta stör vanliga fotoceller. Kotakta oss för att få veta mer om hur laser kan användas för säkrare passager.

Läs mer