3 st Maxigrindar
2 st BL29

Till 4 av sina produktionsplatser har man valt trafikbommar BL29 samt Maxi skjutgrindar.