3 st SL900 + 1 st SL910

Till Skanska Sverige AB:s nybygge på Ringvägen i Stockholm (MTG:s nya kontor) fick vi äran att leverera 3 olika produktgrupper:

SmartLane som är en snabb entregrind för höga flöden: 2 st banor SL900 med 600 mm passagebredd samt en bana SL910 med 900 mm passagebredd.

2 st säkerhetsslussar av typ Univers AC som har en ovanligt praktisk lösning.

2 st rotationsgrindar av typ TRS370 som är säkra och robusta.

MTG-Univ

MTG-TRS