2 st BL29

NOKIA Kista. I parkeringen bakom takskjutportar finns de anställdas bilar i säkert förvar. För att erhålla ett snabbt och säkert flöde av fordonen in och ut styrs allt via 2 st BL29 som är en perfekt parkeringsbom. Infartsbommen styrs via beröringsfri avläsning typ AutoTag. Utfartsbommen styrs via en radar som känner av bilarna som kommer från garaget.