1 st Maxigrind

Till entreprenören NCC fick vi äran att leverera en 7 m bred fribärande Maxigrind. Grinden är försedd med röda trafikljus, automatisk stängnging via magnetslingor, årsur för automatisk öppning och stängning under vissa tider samt kodlås av typ Axema ACR226.