Eftersom Intergate AB under alla år arbetat på ett strukturerat sätt kändes det naturligt för oss att bli kvalitetscertifierade.

Vårt senaste FR2000 intyg har nr. FR0028 med beslutsdatum 2019-10-23. 

Vår senaste revision utfördes i oktober 2019. 

 

Cert.märke grå 002

 

Vi är även certifierade enligt Achilles TransQ med ID: 204951

År 1998 startade Achilles TransQ, Transport Qualification Scheme, som är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem
för leverantörer till den nordiska transportbranschen.

transq-supplier-logo-stamp