Kvalitetscertifierade

Intergate är certifierade enligt FR2000

Eftersom Intergate AB under alla år arbetat på ett strukturerat sätt kändes det naturligt för oss att bli kvalitetscertifierade.

Vårt FR2000 intyg har nr. FR0028 med beslutsdatum 2001-10-23.

Vår senaste revision utfördes i december 2023.

Intergate är kvalificerade enligt TransQ

Vi är även certifierade enligt Achilles TransQ med ID: 204951

År 1998 startade Achilles TransQ, Transport Qualification Scheme, som är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem
för leverantörer till den nordiska transportbranschen.