SmartLane är den 3:e generationen av automatiska grindar. Den är moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.   BroschyrVideo

SL900 v2

SmartLane 900 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna, med en passagebredd på 600 mmd avsedd för övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane är den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar BIM (.rfa)

SL901 v2
SmartLane 901 är en entrégrind med normal intrångssäkerhet i en riktning, hög intrångssäkerhet i den andra och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs merBroschyrVideoCAD-ritningarBIM (.rfa)

Speedgate SmartLane SL902

SmartLane 902 är en entrégrind med hög intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs merBroschyrVideoCAD-ritningarBIM (.rfa)

Speedgate SmartLane SL910

SmartLane 910 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är med sin bredd även avsedd för rullstolsburna i övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar BIM (.rfa)

SL910 twin

SmartLane 910 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager. Den har normal kontroll i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar

Speedgate SmartLane SL911


SmartLane 911 med normal intrångssäkerhet i en riktning, hög intrångssäkerhet i den andra och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs merBroschyrVideoCAD-ritningarBIM (.rfa)

Speedgate SmartLane SL912
SmartLane 912 är en entrégrind med hög säkerhetskontroll i båda riktningarna. SmartLane 912 är med sin extra bredd även anpassad för rörelsehindrade.
SL911 Twin


SmartLane 911Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager.

SmartLane 911Twin har hög kontroll i en riktning och är avsedd för icke övervakade receptioner.

Läs merBroschyrCAD-ritningar

SL912 twin v2

SmartLane 912Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager.

SmartLane 912Twin har hög kontroll i båda riktningarna och kan användas för icke övervakade receptioner.

Läs merBroschyrVideoCAD-ritningar