Intergate erbjuder rotationsgrindar med hög prestanda och stor pålitlighet.

Rotationsgrindar är ett utmärkt sätt att skapa accesstyrda in- och utpassager för gångtrafikanter.

Intergate erbjuder olika typer av rotationsgrindar med hög prestanda, pålitlighet och kvalité.
Vi erbjuder allt från manuella till helautomatiska rotationsgrindar i olika utförande och storlekar för att uppnå den mest optimala lösningen för ändamålet.

Automatic Systems
Halsäng