Rotationsgrind för gång- och cykeltrafik HBT3
Rotationsgrind för gång- och cykeltrafik HBT3

Rotationsgrind HBT3 för gång- och cykeltrafik

Snabb och säker
Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Utvecklad för platser där människor och cyklar skall passera. Lämpliga områden: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Korset drivs av en fristående motor/mekanism. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) och en separat passage för cyklar.

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger passagekontroll i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrskåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren. Grinden kan även användas som kors för gångtrafikanter (utan cykel). För att öppna cykelpassagen måste en öppningssignal aktiveras (trycknapp) efter det att gångtrafikanten har aktiverat sin inpassering.

Läs mer Fundamentsritning

Halsäng

Halsäng är ledande inom produktion av skjutgrindar, snabbvikgrindar, rotationsgrindar och enheter för accesskontroll i Europa.

Halsäng har ambitionen att leverera högkvalitativa produkter. Produkter som är lätta att installera, serva och underhålla. De egenutvecklade styrningarna är unik och installeras i alla skjutportar, snabbvikgrindar och rotationsgrindar. Detta gör service och underhåll av produkterna enkelt och unikt.

Under de senaste decennierna har Halsäng utvecklat sitt sortiment steg för steg. Klimatet på de nordiska marknaderna har hjälpt företaget att skapa en rad kvalitetsprodukter som fungerar bra under svåra väderförhållanden. Produkterna från Halsäng testas under verkliga omständigheter i flera år i det nordiska klimatet. Alla våra grindprodukter är testade och certifierade av TÜV.