Rotationsgrind för gång- och cykeltrafik HBT3
Rotationsgrind för gång- och cykeltrafik HBT3

Rotationsgrind HBTI & HBT3 för gång- och cykeltrafik

Snabb och säker
Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Utvecklad för platser där människor och cyklar skall passera. Lämpliga områden, till exempel: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar. Korset drivs av en fristående motor/mekanism. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) och en separat passage för cyklar.

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger passagekontroll i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrskåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren. Grinden kan även användas som kors för gångtrafikanter (utan cykel). För att öppna cykelpassagen måste en öppningssignal aktiveras (trycknapp) efter det att gångtrafikanten har aktiverat sin inpassering.

Produktblad HBT3 Fundamentsritning Produktblad HBTI Kontakta oss

TRS BIKE

TRS BIKE

TRS Bike från Automatic Systems har samma robusta konstruktion och pålitliga design som TRS37x. Den består i princip av en TRS370 i kombination med en cykelpassage. Cyklarna kan detekteras med radar eller magnetslingor.

Produktblad CAD (dwg) BIM-objekt Kontakta oss