Slussar används där man kräver extra hög säkerhet. De är normalt utrustade med laminerat glas och kan levereras med till exempel metalldetektering (vapenkontroll), viktkontroll, föremål kvar i slussen eller kontroll av en person per passage.

Vår tillverkare från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan 60-talet. Under 80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna fram. Efter mer än 15.000 levererade enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga och är kända som en av de bästa inom sitt område med mycket hög kvalitet.

SCHNEEBELI från Schweiz har sedan mitten på 70-talet levererat säkerhetsslussar till banker i Schweiz och närliggande länder. Storsäljaren, system RENO, kan kombinera säkerhet, brandskydd, materialtransport och utrymning.

För fler alternativ, kontakta oss.