Vändkors TriLane TL2

Karuselldörr MA finns i tre olika storlekar och kan utrustas på olika sätt beroende på önskad säkerhetsnivå.

Läs mer CAD-ritning 1600 CAD-ritning 1800 CAD-ritning 1800 4 vingarCAD-ritning 2300

Vändkors TriLane TL2

Univers AC är en karuselldörr med mycket hög säkerhet och finns i tre storlekar. Principen är att så länge behöriga personer går in i grinden kommer de även ut på andra sidan.

När en icke behörig person (röd i bildserie nedan) går in i grinden stängs en glasad sektion så att den obehöriga inte kommer in utan tvingas att gå ut igen. Sekvensen visar den mindre Univers AC Standard med tredelat hinder.

Läs mer CAD-ritning