Vändkors TriLane TL2

Karuselldörr med storlek anpassad för dina behov

Karuselldörr MA finns i tre olika storlekar och kan utrustas på olika sätt beroende på önskad säkerhetsnivå.

Produktblad CAD-ritning 1600 CAD-ritning 1800 CAD-ritning 1800 4 vingarCAD-ritning 2300

Vändkors TriLane TL2

Säkerhetskaruseller för behörig passage!

Univers AC är en karuselldörr med mycket hög säkerhet. Principen är att så länge behöriga personer går in i karusellen kommer de även ut på andra sidan.

Hur fungerar denna karuselldörr?

När en person som inte är behörig (röd i bildserie nedan) går in i karusellen stängs en glasad sektion så att den obehöriga inte kommer in utan tvingas att gå ut igen.

Princip för passagekontroll

Bilden visar hur obehörig passage förhindras

Produktblad  CAD-ritning

Mer om karuselldörrar

Karuselldörr, snurrdörr, roterdörr eller roterande dörr, är en typ av dörr som typiskt består av långsamt roterande dörrblad. Dörrbladen hänger på en roterbar vertikal axel, i en rund kapsling.

Fördelar

Den här typen av dörr hittar vi ofta i entréer till flygplatser, sjukhus, varuhus, större kontorsbyggnader och liknande, där man vill ha hög genomströmning. En annan fördel med en karuselldörr är att man får en bibehållen temperaturskillnad mellan utsidan och insidan av byggnaden. Eftersom dörren aldrig är helt öppen fungerar den som en luftsluss, vilket är viktigt ur energieffektivitetssynpunkt. Samtidigt skyddar den även insidan från damm, smuts och buller på utsidan.

Andra fördelar med en roterande dörr är att den tyst och smidigt ger en hög grad av tillgänglighet, komfort och säkerhet.

Vad kan Intergate erbjuda?

Vi levererar två olika modeller: Karuselldörr MA som finns i bredderna 1 600 och 1 800 med tre partitioner/segment och 2 300 mm som har fyra partitioner. Säkerhetskarusell Univers AC 1 800 mm bred är utrustad med metalldetektor och enpersonskontroll i varje enskilt segment och detekterar såväl tailgating som piggybacking. Med någon form av behörighetskontroll kommer bara behöriga personer igenom. Om du som obehörig person går in i slussen kommer du helt enkelt inte igenom. 

Kontakta oss gärna för mer information.