Entrégrind AL933
Entrégrind AL934

AccessLane, AL 933-934 är en serie entrégrindar från Automatic Systems avsedda att styras från till exempel en reception. AccessLane passar bra där man behöver extra passagebredd. Flera höjder och passagebredder att välja mellan.

Grindarna är utrustade med funktionspiktrogram som visar grönt i passageriktningen och rött från andra hållet underlättar för de passerande.

De kan installeras ensamma, mot varandra (med individuell eller simultan styrning) eller tillsammans med vändkors eller speedgates.

Produktblad BIM (.rfa) AL933BIM (.rfa) AL934

CAD (dwg)

Komplettera med fasta glaspartier.

  • Speedgate FirstLane och Entrégrind AL933
  • AL933
  • AccessLane AL9334
  • AccessLane AL934