Speedgates FirstLane
Speedgate FirstLane S med låga hinder
Speedgate FirstLane Plus med låga hinder

Säkerhetsspärrarna i serien FirstLane har dubbla dörrar och hög säkerhet för passager i båda riktningar. FirstLane finns nu i tre olika modeller:

  • FirstLane, med svarta paneler och glashinder.
  • FirstLane S i rostfritt stål och glashinder, kan fås med täthetsklass IP44.
  • FirstLane Plus, som i standardutförande har IP44 och hinder i stålplåt, anpassad för utomhusmiljöer.

I grundutförande är passagebredden 600 mm, men grindarna går även att få med 900 mm bred passage och enheterna kan kombineras för att passa det behov som finns. Hindren går att få i olika höjder, från 900 mm upp till 1 800 mm (1 750 för version Plus).

FirstLane har detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRed Automatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och ”tailgating” (personer som går tätt efter varandra).

Produktblad VideoBIM

Komplettera med fasta glaspartier.

  • Speedgate FirstLane Plus med låga hinder
  • Speedgate FirstLane Plus med höga hinder
  • FirstLane med låga hinder
  • Speedgate FirstLane med höga glashinder
  • Speedgate FirstLane S med låga hinder
  • FirstLane S med höga hinder