Speedgate SlimLane
Speedgate SlimLane SL950
SL945 med höga breddade glas

SlimLane från Automatic Systems är en moduluppbyggd entrégrind (speedgate) och kan kopplas ihop utifrån önskade passagebredder och/eller befintliga golvutrymmen. SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en transparent design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes riktning och passagesekvensen underlättas av dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning. Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via webben.

Totalt finns fyra grundmodeller, som sedan finns i en kortare version, Short Cabinet (SC) och SL950 även i extra bred version, Extra Wide (EW).

SlimLanes flexibla montagealternativ:

  • Vid nybyggnation med betonggolv levererar Intergate anpassade principskisser för tomrör och kablage. Exempel
    Med detta alternativ kan även den eleganta optionen ändpelare utan bottenplatta användas. Förklarande bild
  • Vid befintliga betonggolv kan det vara svårt att dra fram tomrör och kablage. Här kan Intergate leverera speciellt utformade kabelrännor som underlättar. Montage med kabelränna
  • Vid montage på golv som inte får förändras eller där man måste kunna ändra layouten vid ett senare tillfälle kan man montera på eleganta podium i några alternativa utföranden. Förklarande bild

SlimLane i SC-utförande kan även anpassas för specifika behov med olika varianter av ändstolpe (End Post, EP).

Produktblad Video BIM

Komplettera med fasta glaspartier.

  • Speedgate SlimLane SL940
  • Speedgate SlimLane SL950
  • Speedgate SlimLane SL950 EW
  • SL945 med höga breddade glas
  • SL945 Twin
Speedgate SlimLane SL940
SL940 – dubbla glasdörrar med ca 600 mm fri passagebredd. Finns även med Short Cabinet, SC.
Produktblad CAD-fil SL940 (dwg) CAD-fil SL940 SC (dwg)
Speedgate SlimLane SL950
SL950 – dubbla glasdörrar med ca 900 mm fri passagebredd.
Produktblad CAD-fil SL950 (dwg) CAD-fil SL950 SC (dwg)
Speedgate SlimLane SL950 EW

SL950 EW med en passagebredd på hela 1200 mm.
Produktblad CAD-fil (dwg)

Speedgate SlimLane SL944

SL944 – enkel glasdörr med ca 550 mm fri passagebredd.
Produktblad  CAD-fil SL944 (dwg) CAD-fil SL944 SC (dwg)

SL945 Twin

SL945 Twin – dubbelpassage med två enkla glasdörrar med ca 550 mm fri passagebredd.
Produktblad CAD-fil SL945 (dwg) CAD-fil SL945 SC (dwg)