SlimLane från Automatic Systems är en moduluppbyggd entrégrind (speedgate) och kan kopplas ihop utifrån önskade passagebredder och/eller befintliga golvutrymmen. SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en transparent design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes riktning och passagesekvensen underlättas av dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning. Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via webben.

Totalt finns fyra grundmodeller, som sedan finns i en kortare version, Short Cabinet (SC) och SL950 även i extra bred version, Extra Wide (EW).

SlimLanes flexibla montagealternativ:

  • Vid nybyggnation med betonggolv levererar Intergate anpassade principskisser för tomrör och kablage. Exempel
    Med detta alternativ kan även den eleganta optionen ändpelare utan bottenplatta användas. Förklarande bild
  • Vid befintliga betonggolv kan det vara svårt att dra fram tomrör och kablage. Här kan Intergate leverera speciellt utformade kabelrännor som underlättar. Montage med kabelränna
  • Vid montage på golv som inte får förändras eller där man måste kunna ändra layouten vid ett senare tillfälle kan man montera på eleganta podium i några alternativa utföranden. Förklarande bild

SlimLane i SC-utförande kan även anpassas för specifika behov med olika varanter av ändstolpe (End Post, EP).

Läs mer  Video BIM

SL940
SL940 – dubbla glasdörrar med ca 600 mm fri passagebredd (bilden visar SL940 SC).
Läs mer om SL940
SL950
SL950 – dubbla glasdörrar med ca 900 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL950
SL950EW

SL950 EW med en passagebredd på hela 1200 mm.
Läs mer om SL950 EW

SL944

SL944 – enkel glasdörr med ca 550 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL944

SL945 Twin – dubbelpassage med två enkla glasdörrar med ca 550 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL945 Twin

DIRAS
SlimLane använder detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRödAutomatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och ”tailgating” (personer som går tätt efter varandra).
SlimLane kan även förses med ett ”podium” som underlättar vid montage på befintliga golv.
3-D animering Broschyr Video