SmartLane är den 3:e generationen av automatiska grindar. Den är moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Broschyr Video

SL900

SmartLane 900 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna, med en passagebredd på 600 mm avsedd för övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane är den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar BIM (.rfa)

SL901

SmartLane 901 är en entrégrind med normal intrångssäkerhet i en riktning, hög intrångssäkerhet i den andra och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs mer Broschyr Video CAD-ritningar BIM (.rfa)

SL902

SmartLane 902 är en entrégrind med hög intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs mer Broschyr Video CAD-ritningar BIM (.rfa)

SL910

SmartLane 910 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är med sin bredd även avsedd för rullstolsburna i övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar  BIM (.rfa)

SL910 Twin

SmartLane 910 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager. Den har normal kontroll i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar

SL911

SmartLane 911 med normal intrångssäkerhet i en riktning, hög intrångssäkerhet i den andra och hög personsäkerhet i båda riktningarna.

Läs mer Broschyr Video CAD-ritningar BIM (.rfa)

SL911 Twin

SmartLane 911 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager.

SmartLane 911 Twin har hög kontroll i en riktning och är avsedd för icke övervakade receptioner.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar

SL912
SmartLane 912 är en entrégrind med hög säkerhetskontroll i båda riktningarna. SmartLane 912 är med sin extra bredd även anpassad för rörelsehindrade.
SL912 Twin

SmartLane 912 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager.

SmartLane 912 Twin har hög kontroll i båda riktningarna och kan användas för icke övervakade receptioner.

Läs mer Broschyr Video CAD-ritningar