Vändkors TriLane TL2

TriLane TL2 är ett av de mest ”slimmade” vändkorsen på marknaden, huset är endast 235 mm brett. Vändkorsen är särskilt lämpade för till exempel sportanläggningar och kan monteras såväl inomhus som utomhus (IP44).

På TriLane kan impulsgivare som beröringsfria läsare, streckkodsläsare, kortuppsamlare med mera integreras. Det finns konfigurationer som täcker alla möjliga passagesituationer.

Designen och mekanismen är robust och pålitlig. TriLane kan installeras inomhus eller utomhus, ensamma eller bredvid varandra. De kan kombineras med entrégrinden AccessLane för att underlätta passage för personer med nedsatt rörlighet.

TriLane kan förses med en antipanikutrustning – fallande arm – vilket innebär att armen automatiskt faller vid ett eventuellt strömavbrott eller en utrymnings situation.

I standardutförande är sidoplåtarna svartlackade (RAL 9005). Sidoplåtarna kan fås i ett antal standardkulörer, se nedan, eller i rostfritt stål.

Produktblad BIM (rfa)Video Montage

Komplettera med fasta glaspartier.

Vändkors TriLane TL2

TriLane TL1 är ett vändkors som tar upp minimal golvyta. De är särskilt lämpade för till exempel sportanläggningar och kan monteras såväl inomhus som utomhus (IP44). I standardutförande är sidoplåtarna svartlackade (RAL 9005) och TL1 finns även i flera andra kulörer, samt i helt rostfritt utförande (tillval).

Produktblad BIM-modell (rfa) Montage

Komplettera med fasta glaspartier.

Vilka är fördelarna med ett vändkors?

  1. Tillträdeskontroll: Vändkors med roterande armar kan användas för att kontrollera tillträde till specifika områden eller faciliteter. Genom att kräva en giltig biljett eller annan behörighet för att passera genom vändkorsen kan man säkerställa att endast behöriga personer får tillträde.
  2. Säkerhet: Genom att använda vändkors med roterande armar kan man säkerställa att endast en person passerar genom åt gången, vilket minskar risken för att obehöriga personer smiter in eller att flera personer försöker tränga sig igenom samtidigt. Detta kan bidra till att förbättra säkerheten i områden där det är viktigt att kontrollera tillträdet.
  3. Effektiv användning av utrymme: Vändkors med roterande armar tar upp minimalt utrymme och kan installeras på platser där det är viktigt att optimera användningen av tillgängligt utrymme, såsom ingångar till byggnader, badhus, gym eller andra faciliteter.
  4. Automatisering och effektivitet: Genom att använda automatiserade vändkors kan man effektivisera processen för att kontrollera tillträdet och minska behovet av manuell övervakning. Detta kan spara tid och resurser för personalen och göra det enklare att hantera stora flöden av människor.
  5. Anpassningsbarhet: Vändkors med roterande armar kan anpassas för att möta specifika behov och krav för olika typer av installationer och användningsområden. Det finns olika modeller och konfigurationer tillgängliga för att passa olika miljöer och säkerhetskrav.

Sammanfattningsvis kan installation av vändkors med roterande armar bidra till att förbättra tillträdeskontroll, säkerhet, effektivitet och användning av utrymme i olika typer av faciliteter och platser.

Automatic Systems

Automatic Systems från Belgien är det företag som levererat flest speedgates i världen (även i Sverige). De har över 50 års erfarenhet av området och produkterna har hög kvalité, stor tillförlitlighet, lång livslängd och hög genomströmningshastighet.

Det är ingen tillfällighet att man levererat tiotusentals grindar till tunnelbanor i 25 länder samt flera tusen ytterligare grindar till olika applikationer i ytterligare 50-talet länder med totalt ca 90 miljoner dagliga användare.

Intergate är certifierad distributör sedan 2001. Certifierad distributör innebär att man har mycket hög kunskap om produkterna, egna utbildade installatörer samt möjligheter att erbjuda kunderna en god service. Automatic Systems tillverkar flera olika automatiska grindar, bl a: FirstLane, SlimLane och SmartLane.