4 st BL225
i slusskombination

Pfizer AB, Silverdal. Här hade entreprenören Skanska AB högt ställda krav. Endast ett kontrollerat fordon skulle kunna köra in i respektive ut ur garaget samtidigt. För att säkerställa detta valdes 4 st snabba trafikbommar BL225 som arbetar i form av en sluss både vi inpassage respektive utpassage. När ett fordon befinner sig i slussen får de godkännande via passagesystemet (monterat i BOR2341) för att sedan köra in eller ut.