Parkering – 2 st BL29

Pripps AB, företagsparkering med separat in- och utfart som styrs av trafikbommar av typ BL29. Infarten öppnas med kort och stänger automatiskt efter passage av magnetslinga.

Utfarten sker automatiskt, öppning via magnetslinga och automatisk stängning efter passage av nästa magnetslinga.