Vi har nöjda kunder över hela landet och vi har lösningar som kan möta alla behov, krav och önskemål.
Vi tar ett helhetsansvar från behovsanalys till leverans och installation av rätt skalskyddslösning.

Titta igenom listorna här nedan och bekanta dig med några av våra uppdragsgivare.

Välkommen som kund du också!

Fordonstrafik:

Trafikbommar

Pollare

Easy Access

Persontrafik:

Automatiska grindar (speedgates)

Säkerhetsslussar

Entrégrindar

Rotationsgrindar

Vändkors