De robusta och driftssäkra vändkorsen i TR49x-serien finns nu även i en rundare variant, R. Samma goda egenskaper som de ”gamla”, men ett nytt och modernare utseende. Vändkorsen finns i både enkel- och dubbelutförande.

TR490 R med kortläsare och piktogram (tillval)

tr491-round-plexy-lecteur-picto 200

TR491 R med kortläsare och piktogram (tillval)

tr492-round-plexy-lecteur-picto 200

TR492 R med kortläsare och piktogram (tillval)

Video