En återkommande fråga är vad som gäller för utrymningsvägar.

Även om man vill hindra obehöriga från att komma in i en byggnad eller lokal med hjälp av exempelvis en speedgate så måste det alltid finnas en enkel väg ut om det skulle uppkomma en nödsituation. De personprodukter som Intergate säljer kan frikopplas vid utrymning (eller vid spänningsbortfall) och gör det då enkelt för personer att komma ut genom grinden, men det finns även annat att tänka på. Till exempel hur bred utrymningsvägen ska vara och hur många utrymningsvägar som behövs, beroende på hur många människor som ska kunna passera. 

Boverkets råd om utrymningsvägar ger en rad regler och rekommendationer för hur utrymningsvägar ska utformas på ett säkert sätt.