Säkerhetsslussarna har vi delat in i två grupper, enpersonslussar och säkerhetskaruseller. Namnen är tydliga men vi går igenom lite detaljer.

Enpersonslussar används där man kräver extra högt skydd. Där det verkligen är viktigt att kontrollera vem och hur många som kommer in i en byggnad eller lokal. De är normalt utrustade med laminerat glas och kan levereras med t ex metalldetektering (vapenkontroll), viktkontroll, föremål kvar i slussen eller kontroll av en person per passage. Vi har slussar som är RC4-klassade för extra hög säkerhet.

Slussarna från Schneebeli kan skräddarsys och håller väldigt hög kvalitet. Vi installerar många avancerade säkerhetsslussar i hela landet och det ökar varje år då kraven på säkerhet blir större.

Säkerhetskaruseller jobbar lite annorlunda. De har tre till fyra blad som i en vanlig karuselldörr. Vid försök till otillåten passage tvingas personen utan behörighet att gå ut igen, varefter karusellen åter är klar för drift. Säkerhetskaruseller är ett smart sätt att få ett snabbt och säkert flöde. Går även att få säkerhetsklassade.

Alla våra slussar och karuseller är självklart enkla att integrera med beröringsfria läsare och kortläsare.