3 st SL900 + 1 st SL930

SIB (Studentsamskipnaden i Bergen) Norge. I samband med ombyggnaden valde man SmartLane för att få en bättre och snabbare kontroll av de inpasserande via receptionen. Leveranseb omfattade 2 st helautomatiska glasgrindar SL900 samt 1 st SL930.