Vilka fantastiska mässdagar vi hade i Stockholm! Skydd har ju haft ett uppehåll på grund av pandemin och det kändes verkligen att alla var laddade och glada över att vara på plats. Vi hade många nya och befintliga kunder på plats i montern och det var ett nöje att få visa dem runt. Alla produkter var självklart driftsatta och vår pollare One50 drog många nyfikna blickar till sig. Av förklarliga skäl, den har högsta skyddsklassning och är massiv. Även säkerhetsslussen Reno från Schneebeli testades frekvent. Vi hade det stora nöjet att ha representanter från både Schneebeli och Automatic Systems på plats i montern. De ser värdet i Intergate och investerar på i oss på detta sätt.