Glasgrinden SlimLane kan nu förses med en rymligare ändstolpe (End Post, EP). 

EP ökar SlimLanes flexibla uppbyggnad ytterligare och gör det enklare att integrera olika slags läsare och andra komponenter. Valmöjligheterna blir många, då det går att anpassa placering av plexiglas och tillbehör (kortläsare, streckodsläsare och andra accesslösningar).