SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en iögonfallande transparant design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes riktning och passagesekvensen underlättas av dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning.
Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via webben.
Korridorena finna i flera olika bredder som kan kombineras på många sätt.

Läs mer Broschyr 3D-animation BIM (.rfa)