Smart Touch ger en enkel och elegant lösning för fjärrhantering av grindar, vändkors och speedgates via ett Ethernet-nätverk. Den består av en 10” PC panel med pekskärm som ger en tydlig överblick av utrustningen på bara några visningar.

Typer av utrustning som stöds: SmartLane, TriLane, FirstLane, SlimLane, AccessLane.