2 st slussar med autom
grindar och bommar

Stockholm Vattens anläggningar i Norsborg och Lovö: Här behandlas mälarvattnet i flera steg innan det pumpas ut i ledningsnätet till Stockholms hushåll.

För att uppfylla nya högre säkerhetsbestämmelser gjordes en offentlig upphandling och Intergate fick beställningen.
Befintliga grindar byggdes om och kompletterades med snabba trafikbommar. Allt kopplades ihop och styrs olika beroende på vilket håll öppnasignalerna kommer ifrån. Allt styrs också via röd/gröna trafikljus.
På så sätt kan endast ett fordon passera in eller ut vid varje öppnatillfälle.
I de fall längre fordon måste passera öppnas både grind och bom från en central station där man har full kontroll över vad som sker.

Den övre bilden visar en av de befintliga grindarna och en av de nya trafikbommarna (BL229).

Den undre bilden visar en pågående passage innifrån där grinden öppnat, trafikbommen nästan är öppnen och bilen är redo för utfart. Stängning av trafikbommen och grinden sker helt autoamtiskt.

Sthlm-VA2