Strömstad Camping installerade två BL229 för att kontrollera in- och utfarter på campingområdet. Bommarna är försedda med LED-ljus för ökad synlighet och elektromagnetiska bomstöd. Läsaren som kontrollerar att endast behöriga får passera, är placerad på en pelare på själva bomhuset. En snygg och funktionell lösning.

Intill passagen finns en avgränsad gångbana.

Infart Strömstad Camping

Infart Strömstad Camping

Stolpe med läsare på bomhuset