Stockholm Cruise Center

Stockholm Cruise Center: Även detta område har utrustats med ett eget område för behöriga taxibilar.

BL229 är en snabb och driftsäker trafikbom som tål högfrekvent användning.

 

BL229-MSC-Opera-2