TR490 R och AL933 med 1000 mm högt glas

Teleperformance i Solna har numera vändkors TR490R och glasgrindar av typen AccessLane för ökad säkerhet.

 

Glasgrind AL933Vändkors TR490R

Vändkors TR490R och glasgrind AL933