Syftet med en speedgate är att på ett snabbt och trevligt sätt se till att endast behöriga personer kommer in i en lokal. Det finns olika typer av speedgates och här ska vi kort gå igenom de olika modellerna. Produktöversikt

SlimLane

En smäcker och elegant speedgate med slagdörrar. Denna typ passar om du vill ha en öppen, välkomnande miljö, eller om du har ont om plats. Bland dem som valt den kan nämnas IKEA, Volvo, NK, Nordic Wellness, Trygg Hansa, Handelsbanken och Karolinska Institutet.

SmartLane

Denna modell har skjutdörrar och kan därför uppfattas mer respektingivande än SlimLane. Den har valts av bl a SAAB, Volvo, KPMG, Securitas, AstraZeneca och Swedavia.

FirstLane

En ny modell som kombinerar höga säkerhetskrav med ett lite lägre pris. Dessutom är den snygg och tar inte mycket plats. Hittills har den beställts av ett antal gym, bland andraFriskis och Svettis.