Det blir större krav på säkerheten. Vägbommarna behöver vara starkare och stå emot mer. Vi har vandalskyddade bommar som står emot tuffa tag. På denna vägbommen finns även en laser med extra skydd.