TriLanes fuskdetektering består av en kamera som triggar ett larm om någon försöker hoppa över eller krypa under hindret. Se fältet som kameran täcker på illustrationerna.

På TriLane kan impulsgivare som beröringsfria läsare, streckkodsläsare, kortuppsamlare med mera integreras. Det finns konfigurationer som täcker alla möjliga passagesituationer.

Designen och mekanismen är robust och pålitlig. TriLane kan installeras inomhus eller utomhus, ensamma eller bredvid varandra. De kan kombineras med entrégrinden AccessLane för att underlätta passage för personer med nedsatt rörlighet.

TriLane kan förses med en antipanikutrustning – fallande arm – vilket innebär att armen automatiskt faller vid ett eventuellt strömavbrott eller en utrymningssituation.