Louise är ansvarig för reservdelar och beställningar.