6 st BL225, 12 st pollare,
Videodemo

Volvo Personvagnar, Göteborg: I samband med en stor uppgradering av all in- och utfartskontroll av fordonstrafik har vi tillsammans med vår lokala partner i Göteborg, Portteknik i Göteborg AB, erhållit en stor order på produkter för passagekontrol.
Leveransen är uppdelad på 3-4 infarter och ännu fler utfarter (slussar).

Bilden till höger visar en utfart (ca 30 meter lång sluss) samt en infart (till vänster om den blå vaktkuren). I början respektive slutet av slussen finns en grupp av hinder.
Varje grupp av hinder består av:
· En snabb (1,5 sek) trafikbom BL225 med en påkörbar arm som skyddar både fordon och arm vid   ofrivilliga påkörningar.
· Två nedsänkbara pollare som hinder mot icke behöriga utfarter.
· Ett LED-trafikljus för information till förare när det är klart för passage.
· En laser för säker avkänning när ett fordon (oavsett längd eller påhängsvagn) passerat.
Allt styrs av en PLC.

Den undre bilden visar en lastbil på väg in över den drygt 3 m breda uppsättning alligatortänder som sitter vid infarterna och som säkerställer att ingen kan köra ut genom samma infarter. Hindret är ofarligt att passera i rätt riktning.

Kontakta oss gärna för detaljerad information om hur vi har löst alla detaljer.

Videodemo

VolvoInfAlliLastbil