Ca 1000 st automatiska
grindar kommer att
installeras under åren
2010-2013.

Vår huvudleverantör Automatic Systems från Belgien, en av världens största leverantörer av produkter för reglering av person- och fordonstrafik, har av SL fått beställning på en specialvariant av SmarLane. Ordern är på ca 1000 st under 5 års tid. I september 2011 hade drygt 400 st installerats.

Under åren 1995 – 2004 har man redan levererat 307 vändkors och 290 entrégrindar till SL.

Tack vare sin erkänt höga kvalité så fick man förnyat förtroende när SL behövde ytterligare automatiska entrégrindar.

Det är denna kunskap, från gjorda leveranser till över 30 st olika städers tunnelbanor runt världen sedan mitten på 80-talet, som idag garanterar kvalitén på SmartLane.
Varje dag passerar ca 20 miljoner människor genom entrégrindar från Automatic Systems.

Läs mer om ordern på AS-info no 49 January – February 2008 (kort särtryck)

 

Sthlm-Metro1
Bilden ovan är från Älvsjö station