6 st heautom. pollare
Videodemo

Norra Hammarbyhamnen, Stockholm. Genom det vackra bostadsområdet i Norra Hammarbyhamnen går en lång vackert belägen bussgata längs kajkanten.
För att endast tillåta passage för behörig trafik, bussar, har Stockholms Gatukontor installerat 2×3 helautomatiska nedsänkbara pollare vid de båda infarterna. Pollarna sänks automatiskt när en buss kommer och höjs till stängt läge när bussen passerat. Pollarna är av typ Acropolis med belysningsring.