Den nya styrlogiken AS1620 ersätter successivt den gamla AS1320 som funnits sedan 2004. AS1320 kommer inte längre att finnas kvar som reservdel.

Nya bommar av typen BL229, BL4x, BL52/BL53 och BLG77 levereras med AS1620 från och med nu.

AS1620 är mer flexibel och robust och kan konfigureras antingen via ett förenklat gränssnitt eller via webbgränssnitt som är åtkomligt via en anslutning med mini-USB.

AS1620 kan också kopplas till övervakningssystemet Smart n’Slim.

I och med den nya logiken ersätts även slingdetektorerna med en ny modell.

Logik AS1320 kommer att finnas kvar för bommar av typen BL16, BP56, samt vägspärr RSB7x.

Läs mer