På bilderna ser du en bostadsrättsförening som har haft problem med att de boende inte kan parkera eftersom utomstående tog så många parkeringsplatser. Detta löstes med vägbommar som kopplades till ett redan befintligt passagesystem med taggar. Det monterades tre bommar, BL229 som har 10 000 000 genomsnittligt antal cykler mellan fel (med normal service). Hög kvalitet och väldigt driftsäkerhet ger trygghet och är ekonomiskt.

Bostadsrätterna skriver här en intressant artikel om reglerna för fordon i bostadsområden.